ISK - Systemy wspomagające zarządzanie, Oprogramowanie dla firm