ISK - Systemy wspomagające zarządzanie, Oprogramowanie dla firm

 

MobiSale     Zapraszamy na stronę produktu

 

Czym jest MobiSale?

 

MobiSale to nowoczesny system klasy CRM dedykowany dla Mobilnych Handlowców. Optymalizacja do pracy na tabletach oraz komputerach przenośnych zapewnia szybką i wygodną obsługę Klientów w terenie. Interfejs systemu został tak przygotowany aby maksymalnie uprościć a co za tym idzie przyspieszyć przygotowywanie ofert i rejestrację zamówień. Dodatkowym elementem skracającym czas obsługi Klienta są predefiniowane koszyki uwzględniające towary najczęściej przez niego kupowane.

MobiSale to jeszcze lepsza obsługa Klientów poprzez wbudowane rozwiązania CRMowe umożliwiające rejestrowanie i szybkie odtworzenie historii kontaktów oraz wygodny system korespondencji z kontrahentami.

MobiSale to także wydajne narzędzie do rozliczania handlowców z pracy. Generator raportów wraz z zestawem 20 gotowych zestawień pozwalają na szybką analizę przez handlowca i przełożonego efektów swojej pracy.

 

Jakie obszary obejmuje MobiSale?

 

Przygotowanie ofert - system umożliwia szybkie przygotowanie oferty w oparciu o historie zakupów Klienta i predefiniowane zestawy towarów. Ceny podawane w ofertach automatycznie uwzględniają warunki handlowe Klienta i Jego poziom upustów.

Ofertę można następnie wysłać do Klienta e-mailem w postaci pliku pdf wprost z poziomu aplikacji. W module ofert można też wygenerować do pdf kompletny cennik naszych produktów lub tylko wybranych grup asortymentowych. Oczywiście w cenniku znajdują się ceny uwzględniające warunki handlowe Klienta.

Obsługa zamówień - zamówienie dla Klienta może być wygenerowane w MobiSale albo z oferty albo z predefiniowanego koszyka. Lub utworzone z ręki. Zawartość zamówienia można przed jego zatwierdzeniem modyfikować. Wprowadzanie ilości towarów jest bardzo proste i odbywa się przy pomocy specjalnych przycisków lub powiększanych pól edycyjnych. Zamówienie może zostać albo zatwierdzone od razu albo trafić do bufora umożliwiającego późniejszą edycję. Podczas edycji zamówienia handlowiec ma bieżącą informację o stanie danego towaru na poszczególnych magazynach. W przypadku braku towaru na magazynie handlowiec może wygenerować zamówienie niealokujące, które w centrali firmy uruchamia proces generowania zamówienia do dostawcy w celu uzupełnienia braków magazynowych. W przypadku zamówień „normalnych” (tj. alokujących towar) zatwierdzenie blokuje towar na magazynie i uruchamia proces jego realizacji.

Użytkownik MobiSale ma w każdej chwili wgląd w historię swoich zamówień i może sprawdzić stan ich realizacji.

Obsługa Wniosków Cenowych - w MobiSale został wbudowany zaawansowany moduł pozwalający na sprawne zarządzanie strukturą cen Klientów. Moduł ten zawiera dwa główne elementy:

-  kontrola rentowności Klienta z analizą „co jeśli”

-  proces workflow obsługi wniosków cenowych.

Podczas negocjacji z klientem handlowiec może przygotować w systemie MobiSale wniosek na zmianę cen wybranej grupy towarów. Wniosek taki trafia do przełożonego, który wykonuje analizę jak wnioskowana zmiana cen wpłynie na rentowność współpracy z Klientem w stosunku do sytuacji bieżącej (analiza „co jeśli”). Po zatwierdzeniu wniosku, na ofertach i zamówieniach  pojawiają się już nowe ceny. MobiSale pamięta historię wniosków cenowych i zmian cen.

Raportowanie - Standardowo MobiSale dostarczany jest z grupą gotowych raportów. Jednak wbudowany w system Generator Raportów umożliwia przygotowanie dowolnej ilości własnych zestawień. Każdy raport może być wyeksportowany w formacie excella lub pdf i wysłany e-mailem z poziomu systemu.

Komunikacja z Klientem - Do każdej kartoteki Klienta podpięta jest lista osób kontaktowych, do których możemy wysyłać e-maile wprost z poziomu systemu MobiSale. Historia korespondencji jest zapamiętywana w bazie systemu, a wygodny system wyszukiwania pozwala łatwo dotrzeć do interesujących nas listów.

 

Gdzie najlepiej sprawdza się MobiSale?


MobiSale ma zastosowanie w każdej firmie handlowej i produkcyjnej, która prowadzi sprzedaż przez handlowców pracujących w terenie. Jednak dzięki unikalnym rozwiązaniom MobiSale zapewnia wydajną pracę tam gdzie tradycyjne systemy oparte na smartfonach są niewygodne i niewydajne.

Przewaga MobiSale ujawnia się w firmach które:

Oferują szeroki asortyment towarów -  duży ekran laptopa czy tableta, dostęp do towarów z poziomu list, stronicowanie list, rozbudowany system filtrów i wyszukiwania pozwalają szybko namierzyć interesujący nas towar. Jednocześnie specjalne mechanizmy dostępu do bazy danych sprawiają, że informacje wyświetlane są w trybie rzeczywistym.

Szybkość MobiSale ujawnia się także podczas tworzenia ofert czy rejestrowania zamówień.  System predefiniowanych koszyków Klientów, konwersja ofert na zamówienia, przyciski do wprowadzania ilości skracają czas przyjęcia zamówienia do minimum.

Obsługują dużą grupę Klientów -  w pracy na bazie Klientów działają te same mechanizmy jak przy pracy na bazie towarowej tj: duży ekran laptopa czy tableta, dostęp do Klientów z poziomu list, stronicowanie list, rozbudowany system filtrów i wyszukiwania oraz specjalne mechanizmy dostępu do bazy danych.

Dodatkowo każdy handlowiec pracuje tylko na swojej bazie Klientów co jeszcze bardziej przyspiesza proces Ich obsługi.

Posiadają rozbudowany cennik  -  w systemie MobiSale można odwzorować praktycznie każdy system rabatowania. Konstrukcję cen można sprowadzić do poziomu szczegółowości: dany Klient na dany towar w określonym czasie ma konkretną cenę. Oczywiście obsługiwane są także wszystkie poziomy wyżej np. upusty na grupach towarowych, grupach klientów itp.

Moduł Wniosków Cenowych pozwala natomiast na przemyślane i oparte na analizach zarządzanie systemem rabatowania zapewniając optymalną rentowność sprzedaży.

Mają wiele oddziałów i magazynów -  MobiSale zapewnia odwzorowanie struktury firmy dzięki czemu handlowcy pracują tylko na zasobach z których mogą skorzystać. Struktura firmy w postaci magazynów, rejonów sprzedaży, grup klientów, dostępu handlowców, zależności służbowej zintegrowana jest ze strukturą znajdującą się w systemie ERP.

Jakie korzyści zapewnia MobiSale?

MobiSale poprzez swoją konstrukcję i sposób działania zapewnia szereg korzyści dla Użytkowników:

Zwiększenie wydajności handlowców - skrócenie czasu rejestracji zamówień, eliminacja błędów w zamówieniach, szybkość dostępu do danych umożliwiają obsługę większej ilości Klientów w tym samym czasie

Zwiększenie sprzedaży -  integracja z systemem ERP, uruchamia proces obsługi sprzedaży w centrali firmy zaraz po zarejestrowaniu zamówienia przez handlowca w terenie. Nie ma zbędnego oczekiwania na przysłanie zamówienia a tym samym można zrealizować większą ilości zleceń w ciągu dnia.

Poprawę rentowności sprzedaży -  dzięki kontroli rentowności sprzedaży do Klientów wraz z analizami „co jeśli” MobiSale pozwala na prowadzenie świadomej i optymalnej polityki cenowej.

Obniżenie kosztów sprzedaży -  automatyzacja procesów obsługi zamówień i sprzedaży eliminuje wiele zbędnych czynności występujących w klasycznym modelu obsługi Klienta. Dotyczy to także działań związanych z raportowaniem pracy przez handlowców. System raportów wbudowany w MobiSale zapewnia przygotowanie niezbędnych sprawozdań i wysłanie ich do przełożonego w ułamku czasu jaki tradycyjnie poświęcają na to handlowcy.

Poprawienie bezpieczeństwa firmy -  rejestrowanie w systemie działań handlowca w tym korespondencji z Klientem zapewnia w razie konieczności szybkie przejęcie obsługi jego Klientów przez zastępcę bez utraty kluczowych informacji sprzedażowych. Jednocześnie rozbudowany system uprawnień eliminuje możliwość złośliwego uszkodzenia lub skopiowania danych.

 

Jak działa MobiSale?

MobiSale działa online przez dowolną przeglądarkę internetową dlatego też jest niezależny od platformy systemowej. W przypadku tabletów platformą może być zarówno Android, iOS jak i Windows RT. Optymalizacja komunikacji z serwerem zapewnia wydajną pracę nawet przy słabym łączu internetowym np. Edge w sieci GSM.

Na komputerach stacjonarnych i laptopach można z niego korzystać na Internet Eksplorerze, Safari, Chrome, Firefox itp.

więcej...

MobiSale  MobiSale  MobiSale

MobiSale  MobiSale   MobiSale  

MobiSale  MobiSale   MobiSale

MobiSale  MobiSale