ISK - Systemy wspomagające zarządzanie, Oprogramowanie dla firm

Podczas wdrożeń oprogramowania w branży grzewczo sanitarnej spotkaliśmy się z powtarzalnymi problemami, na które przygotowaliśmy specjalnie rozwiązania. Poniżej przybliżamy Państwu kilka funkcjonalności, które zwiększyły przewagę rynkową i usprawniły pracę w firmach z branży grzewczo-sanitarnej. Zapraszamy Państwa, do zapoznania się, z krótkim ich opisem, w celu poznania szczegółów prosimy o kontakt.

Panel Instalatora

Skład fabryczny

Kompleksowa obsługa magazynu

Optymalizacja zamówień zakupu

Wspomaganie ofertowania

 

Panel instalatora

Sprzedaż produktów dla instalatorów spotykana w branży elektrycznej czy sanitarno-grzewczej często wymaga niestandardowych rozwiązań. Instalatorzy chcą pobierać towar bez zapłaty, aby dopiero po zakończeniu pracy u klienta oddać niewykorzystane elementy i zapłacić. Wymagają także ewidencji sprzedaży z podziałem na różnych ich klientów – budowy. Jeśli dodamy do tego obsługę limitów kredytowych, specjalnie dostosowane wydruki, różne od faktury końcowej i wymóg błyskawicznej obsługi to satysfakcjonująca obsługa instalatora z wykorzystaniem standardów programu staje się niemożliwa.

Specjalnie dla naszych wymagających klientów stworzyliśmy modyfikację do programu Comarch ERP XL, która kompleksowo rozwiązuje problem sprzedaży dla instalatora.

Pakiet instalatoraTowary można szybko wyszukiwać po kodzie lub nazwie. Bezpośrednio z okna modyfikacji można dokonać zwrotu towaru na magazyn, wystawić fakturę VAT lub paragon. Modyfikacja pozwala także wygenerować ofertę sprzedaży na wybrane towary. Dodatkową zaletą jest możliwość obsługi wydania towarów za pomocą kodów kreskowych.

Obsługa sprzedaży dla instalatorów poprzez modyfikację znacznie przyspieszyła obsługę instalatora i zmniejszyła poranne kolejki w punktach sprzedaży. Możliwość ewidencji w podziale na klientów spotkała się z pozytywnym odbiorem przez instalatorów, gdyż teraz nie musza sami prowadzić ewidencji zakupionych towarów, bo robi to za nich modyfikacja.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem Panel instalatora napisz do nas

Powrót do listy rozwiązań


Skład fabryczny

Czym większa jest rozległość sieci dystrybucyjnej, tym rosną nakłady związane z utrzymaniem zapasów. Optymalizacja struktury zapasów, to obecnie jeden z kluczowych problemów w przedsiębiorstwach.

Producenci coraz częściej wychodzą z propozycją przekazania towarów do firm handlowych i utworzenie magazynu fabrycznego. Taki magazyn nie obciąża finansowo przedsiębiorstwa, a daje możliwość szybkiego dostępu do towaru i pozwala na sprzedaż bez żmudnego procesu zamawiania. Największym problemem przy sprzedaży z takiego magazynu jest odpowiednia organizacja procesu handlowego tak, aby wszystko było zgodne z prawem i nie obciążało sprzedawcy dodatkowymi czynnościami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala prowadzić sprzedaż ze składu fabrycznego, tak jak z własnego magazynu. Towary w programie ewidencjonowane są na wydzielonym magazynie składu. W momencie sprzedaży program automatycznie tworzy w tle wymagane dokumenty.

Towary ze składu fabrycznego można wydawać poprzez dowolny dokument handlowy taki jak faktura VAT, paragon czy WZ. W programie Comarch CDN XL można wprowadzić wiele magazynów fabrycznych w podziale na różnych producentów czy różne oddziały przedsiębiorstwa. Dodatkowe raporty pomagają łatwo panować nad sprzedażą towarów ze składu fabrycznego i raportować ją do dostawcy w celu wystawienia faktury.

Skład fabryczny

Sprzedaż z magazynu składu fabrycznego pozwala na zmniejszenie ilości zamrożonych środków finansowych bez zmniejszenia oferowanego asortymentu.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem Skład fabryczny napisz do nas

Powrót do listy rozwiązań

 

Kompleksowa obsługa magazynu

Szybka i bezbłędna praca magazynu to marzenie niejednego sprzedawcy. Często jednak opór magazynierów przed zaawansowaną ewidencją dokumentów sprawia, że ten wydział staje się w firmie wąskim gardłem.

Kompleksowa obsługa magazynuW oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w dostosowaniu aplikacji sprzedażowych stworzyliśmy Panel magazyniera, który jest zintegrowany z programem Comarch CDN XL i pozwala kompleksowo obsługiwać magazyn.

Panel magazyniera obsługuje wszystkie operacje, które wykonuje magazyn. Opcja Dostawa pozwala przyjąć towary na magazyn bezpośrednio do wystawionych w programie dokumentów zamówienia zakupu. Funkcjonalność wydania, pozwala wydać towary do wszystkich dokumentów handlowych. Przyjęcie pozwala magazynierowi przyjąć towary na magazyn z dokumentów przesunięcia lub zwrotów. Opcja Porządki daje dostęp do odczytów inwentaryzacyjnych i pozwala szybko wpisać inwentaryzację.

Panel magazyniera działa on-line na bazie danych programu Comarch CDN XL i wszystkie przyjęcia czy wydania są natychmiast widoczne w programie Comarch CDN XL.

Cały program został dostosowany do panelów dotykowych i skanerów kodów kreskowych tak, aby jego obsługa nie wymagała użycia klawiatury i myszki. Program można także uruchomić na urządzeniach przenośnych – kolektorach.

Panel magazyniera spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród magazynierów, możliwość pracy na panelach dotykowych czy urządzeniach przenośnych sprawiła, że magazynierzy nie mają oporów przed dokumentacją każdej operacji. Obsługa za pomocą kodów kreskowych znacznie przyspieszyła operacje magazynowe oraz wyeliminowała błędy przy wydaniu towarów.

 

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem Kompleksowa obsługa magazynu napisz do nas


Powrót do listy rozwiązań

 

Optymalizacja zamówień zakupu

Utrzymywanie optymalnych stanów magazynowych to największe wyzwanie dla pracowników działu zakupu. Codziennie stają oni przed problemem zapewnienia jak największej dostępności towarów dla klientów, przy równoczesnym dbaniu o to, aby nie zamrażać środków w towary, które zalegają na magazynie.

Wychodząc naprzeciw problemom przy tworzeniu zamówień zakupu producent programu Comarch CDN XL stworzył narzędzie, które ułatwia panowanie nad stanami magazynowymi – bilans stanów towarów (BST).

 

Ptymalizacja zamówień zakupu

BST pozwala na podstawie wielu filtrów obliczyć ile towarów powinniśmy zamówić, automatycznie z BST można wystawić zamówienia zakupu dla dostawców. Do wyliczenie ilości zamawianych towarów program bierze m. in. pod uwagę ilości z: zamówienia sprzedaży, zamówienia wewnętrzne, magazynu, jednak największa zaletą BST jest możliwość kontroli stanów magazynowego poprzez wyliczanie ilości minimalnych i maksymalnych za pomocą automatycznej procedury.

Procedura może na przykład sprawdzać średnią sprzedaż z ostatniego miesiąca dla każdego towaru i taką ilość podpowiadać przy tworzeniu zamówienia. Do każdego towaru procedura może przypisać dwie ilości, które pomogą przy zamawianiu towaru, kształtowanie ich wartości może być bardzo różne. Przykładem może być średnia ilość sprzedaży w okresie 2 tygodni, miesiąca.

Choć BST przy pierwszym podejściu wygląda skomplikowanie to użytkownicy, którzy poznali to narzędzie obecnie nie wyobrażają sobie innego sposobu na tworzenie zamówień zakupu.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem Optymalizacja zamówień zakupu napisz do nas


Powrót do listy rozwiązań

 


Wspomaganie ofertowania

Szybkość przygotowania oferty i przedstawienia jej dla klienta jest dziś bardzo ważna, bo zawsze może być ktoś szybszy. Już przy ofertowaniu i tworzeniu zamówienia warto znać poziom zysku.

Wychodząc naprzeciw tym problemom przygotowaliśmy specjalne dodatki do programu Comarch ERP XL. Pierwszy dodatek pozwala za pomocą jednego kliknięcia stworzyć ofertę sprzedaży z dowolnego dokumentu handlowego. Użytkownik podglądając dowolny zatwierdzony dokument (FS, PA, WZ) może poprzez naciśnięcie jednego przycisku wystawić ofertę sprzedaży, która jest kopią dokumentu handlowego. Oferta jest generowana do bufora i później można ja dowolnie modyfikować.

Drugim dodatkiem jest możliwość podglądu kosztu i marży już na dokumencie oferty i zamówienia sprzedaży. Do każdego zamówienia i oferty została dodana zakładka RKZ, gdzie można zobaczyć czy nasze zamówienie/oferta w dniu jego wystawienia przynosi nam zysk.

 

Wspomaganie ofertowania

 

Powyższe dodatki pozwalają jeszcze lepiej wykorzystać program Comarch CDN XL i sprawiają, że praca nad zamówieniami i ofertami staje się łatwiejsza i bardziej efektywna.

 

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem Wspomaganie ofertowania napisz do nas


Powrót do listy rozwiązań